samenwerking ponthus/pwco en nccw

XBIS Analytics geeft steeds meer corporaties grip op hun data

Binnen de woningcorporatiebranche groeit de behoefte aan kwalitatieve data. Niet alleen om te voldoen aan rapportageverplichtingen, maar ook om in te spelen op uitdagingen zoals verduurzaming en woningnood. NCCW is al 50 jaar de vertrouwde partner van veel woningcorporaties, waarbij samenwerking om verder te komen altijd een rode draad is geweest. Toen zij hun SAAS-platform XBIS toegankelijker wilden maken voor hun klanten, sloegen ze de handen ineen met Ponthus/PWCo. “XBIS Analytics is de perfecte aanvulling om onze klanten echt aan de slag te laten gaan met hun data.” 

Als manager R&D is Stephan Munier met recht trots op de ontwikkeling van XBIS Analytics. “XBIS is een heel stabiel SAAS-platform op het gebied van wonen, financiën en vastgoed. Vanuit de markt en onze klanten kwam de behoefte om alle data helder en actueel te ontsluiten. We zochten een partij die ons hierbij kon helpen en vonden die in Ponthus/PWCo. Zij combineren branchekennis met kennis van Power BI en zijn al een bekende partner van veel woningcorporaties. Door nauwe samenwerking staat er nu een prachtig product met echte meerwaarde.”  

Totstandkoming XBIS Analytics 

Ponthus/PWCo ontwikkelde een aantal dashboards in samenspraak met NCCW en verschillende woningcorporaties.  De ontsluiting van de dashboards gebeurde op een gestandaardiseerde manier via een API, gebaseerd op de CORA- en VERA-standaarden zoals bekend in de markt. Vervolgens werden er pilots gedraaid bij onder andere Zaam Wonen. “De respons was meteen positief en inmiddels is het product al geïmplementeerd bij een zestal klanten. Dat zullen er de komende tijd een stuk meer worden en het doel is om uiteindelijk al onze klanten te voorzien van XBIS Analytics. Het opent een wereld aan mogelijkheden.”  

Adoptie en borging op de werkvloer  

 “Data is voor veel mensen vrij koud en statisch. Door dashboarding krijg je direct inzicht in vooraf gestelde vragen en gaat de data leven.” Stephan benadrukt dat alles begint bij solide data en goede samenwerking. “Bij een implementatie wordt de klant bijgestaan door een consultant van zowel NCCW als Ponthus/PWCo. Als de data uit het ERP-systeem XBIS op orde is, gaan we samen met Ponthus/PWCo aan de slag om XBIS te ontsluiten naar de dashboarding van Analytics. De consultants van Ponthus/PWCo ondersteunen de woningcorporaties, zodat de medewerkers de dashboarding zich echt eigen maken. Op die manier brengen we beide werelden bij elkaar; de data vanuit NCCW en de dashboarding vanuit Ponthus/PWCo.”   
 

Van dagelijks naar lange termijn 

XBIS Analytics helpt corporaties direct met hun rapportagebehoefte en bespaart veel tijd. “Werknemers kunnen makkelijk overweg met de dashboards en krijgen inzicht in alle belangrijke KPI’s van specifieke categorieën, zoals verhuur en vastgoed. Dat is zeker interessant voor de korte termijn, maar voor de lange termijn biedt het nog veel meer mogelijkheden. Door als manager verder te kijken en je af te vragen wat de data precies vertelt kun je data gebruiken om lange termijnplannen te maken om bijvoorbeeld planmatig onderhoud anders invulling te geven.” 

 

Verduurzaming en veiligheid 

Binnen de woningcorporatiebranche zullen verduurzaming en veiligheid steeds belangrijker worden. “XBIS Analytics kan hierbij ondersteunen”, ziet Stephan. “Denk bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken van welke leegstaande kantoren hergebruikt kunnen worden als woningen, of inzage krijgen in herbruikbare materialen in een pand. Ook security is een belangrijk thema, waarbij XBIS Analytics ervoor zorgt dat dataveiligheid geborgd blijft voor onze klanten en natuurlijk de huurders zelf. Steeds meer mensen willen eigenaar zijn van hun eigen data en bijvoorbeeld online hun gegevens en details van hun woning in kunnen zien of op een eenvoudige manier besluiten of hun data gedeeld mag worden. Het is interessant om te kijken hoe we op een juiste en veilige manier hierop kunnen inspelen.” 

Stephan benadrukt dat de behoefte vanuit de branche leidend is. “Vanuit bestuurders wordt er steeds meer gekeken naar trends voor de toekomst. Daar liggen veel kansen voor de data in het ERP en hoe die naar statistieken vertaald kunnen worden met XBIS Analytics. Daarom zullen we samen met PWCo het product door blijven ontwikkelen zodat XBIS en XBIS Analytics ook in de toekomst bruikbaar en bestendig zijn.”