ponthus aan het woord

tim hagenbeek | operationeel directeur

 

Als organisatie wil je groeien, maar hoe leid je groei in goede banen? Ponthus helpt organisaties om duurzame groei te faciliteren, hun volledig potentieel te benutten, maar heeft de afgelopen jaren zelf ook een flinke groei doorgemaakt. Om deze groei aan te kunnen en tegelijkertijd de dienstverlening en propositie te versterken, is in maart 2023 Tim Hagenbeek aangesteld als Operationeel Directeur. Hoe kijkt hij terug op het afgelopen half jaar en hoe ziet hij de toekomst van Ponthus?

“Met groei ontstaat de noodzaak om zaken goed te organiseren en te focussen op dat waar je echt goed in bent”

 
Tim brengt veel leidinggevende ervaring met zich mee, met name in IT, operations en verandermanagement. De afgelopen 14 jaar werkte hij bij Compass Group, waar hij via verschillende functies doorgroeide tot Change Director & Solution Owner EME. Sinds zijn aanstelling als Operationeel Directeur heeft hij bepaald niet stilgezeten.

Je bent nu een half jaar werkzaam als Operationeel Directeur bij Ponthus en zag het bedrijf verder groeien. Welke uitdagingen brengt dat met zich mee?
Met groei komt de noodzaak om interne processen te optimaliseren en ons te richten op onze kerncompetenties. Ponthus beschikt over een team met uitgebreide expertise in business intelligence, data science en business consulting. We zetten deze kennis in om organisaties inzicht te bieden in hun werkzaamheden en processen, zodat ze deze kunnen verbeteren.

 En hoe onderscheiden jullie je van andere bedrijven die data gebruiken om werkprocessen te verbeteren?
We doen meer dan data analyseren en systemen implementeren. Onze mensen werken op het snijvlak van proces, systeem en organisatie en werken samen met organisaties om deze aspecten met elkaar te verbinden. Daar zit de winst en ons onderscheidend vermogen. In 2024 zullen we onze kwaliteiten in change management dan ook nog meer in de markt zetten.

focus, aandacht en koers houden

Jullie hebben veel ervaring met change management binnen andere organisaties, maar jullie eigen groei brengt ook veranderingen met zich mee. Hoe gaat Ponthus daarmee om?
Het gaat om focus, aandacht en koers houden. Verandering brengt ongemak met zich mee, een gevoel van onrust. Soms zet je twee stappen vooruit en een stap achteruit. Dat is niet erg, dat hoort erbij. Het is belangrijk om je medewerkers mee te nemen en te zorgen dat iedereen aangehaakt blijft. Intern doen we dat onder andere door ons programma ‘Fit for the Future’. Collega’s werken samen in multidisciplinaire teams aan kleine, interne projecten. Zo geven we samen stapsgewijs vorm aan verandering.

producten voor woningcorporaties en industrie

Het afgelopen jaar hebben de door jullie ontwikkelde dashboardsystemen GOUD en XBIS Analytics hoge ogen gegooid binnen de woningcorporatiebranche. Wat kunnen we nog meer van jullie verwachten in 2023?
We zijn als Ponthus/PWCo al jaren een bekende speler binnen de woningcorporatiebranche en hebben veel kennis in huis. Doordat we de uitdagingen van de branche kennen, konden we GOUD (Grip Op Uw Data) en XBIS Analytics (een dashboardaanvulling op XBIS van NCCW) ontwikkelen. Maar we zijn ook actief in andere branches, zoals de industrie. De industrie kent zijn eigen uitdagingen. Van geopolitieke spanningen met grote gevolgen op de supply-chain, tot arbeidsmarktkrapte en de noodzaak tot verduurzaming. Voor het optimaliseren van productie- en logistieke processen zijn business intelligence en innovaties met gebruik van data science van onschatbare waarde. In samenwerking met Blooloc ontwikkelden we bijvoorbeeld ons product GOLD, een systeem waarmee je de bewegingen van vorkheftrucks in warehouses kunt monitoren en kunt werken aan veiligheid en efficiëntie.

Waar ligt voor jullie de focus op dit moment?
Onze focus ligt op de verdere ontwikkeling van onze business intelligence producten, data science activiteiten en business consultancy diensten. Onze producten GOUD, XBIS Analytics en GOLD willen we nog beter in de markt zetten. Daarnaast gaan we komend jaar met in ieder geval twee strategische partners bekijken hoe we deze producten kunnen door ontwikkelen.

bredere toepassing van data science

Hoe zorgen jullie ervoor dat Ponthus ook in de toekomst op een gezonde manier blijft groeien?
Reflectie, ontwikkeling en investeren in onze mensen, dat is voor ons een rode draad. We geven aandacht aan onze mensen en werken elke dag samen met elkaar aan het verbeteren van onze organisatie. Daarnaast proberen we onze organisatie op de juiste plekken te versterken met nieuwe collega’s. Collega’s met de kennis en kunde die we nodig hebben. Ook is het belangrijk om te blijven focussen op waar we goed in zijn en daar nog beter in te worden. Daarom delen we ook veel kennis, bijvoorbeeld tijdens een inspiratiemiddag, waar we met workshops en gastsprekers met elkaar in gesprek gaan over data science en AI, en ontwikkelingen die we zien in de markt. We zetten in op duurzame klantrelaties en een bredere toepassing van data science voor onze klanten.

Hoe kunnen organisaties in de toekomst data nog beter benutten?
De toekomst van datagebruik ligt in slimme technologieën zoals AI. Artificial Intelligence kan bedrijven adviseren over hun bedrijfsvoering. Nu analyseren de meeste bedrijven vooral wat er in het verleden is gebeurd en waarom. Het wordt echt spannend wanneer data ons helpt toekomstige gebeurtenissen te voorspellen en zelfs aanbevelingen te doen voor toekomstige acties. We hebben de expertise om bedrijven hierbij te helpen en zijn van plan dit nog meer te doen.