ponthus aan het woord

Jack Vroomen | managing partner

Het wordt een enerverend jaar voor Ponthus, met ruim aandacht voor het 10-jarig jubileum. Maar Ponthus kijkt vooral vooruit. Zo staat er op 21 maart een nieuw Ponthus Accelerate Event op de planning met als thema: Met data slim naar een circulaire toekomst. Een onderwerp dat, mede dankzij nieuwe wetgeving, vanaf 2024 hoog op veel agenda’s staat.

Mede-oprichter en managing partner Jack Vroomen ziet vooral kansen en vertelt over de cruciale rol die data speelt op weg naar een circulaire economie.

“de duurzame rapportage moet onderdeel worden van de financiële rapportage”

Toen Patrick en jij Ponthus 10 jaar geleden oprichtten hadden jullie een duidelijke visie rondom BI en data science. Is die visie veranderd?
Nee, zeker niet. Als organisatie hebben we altijd de visie gehad dat BI en data science ingezet moeten worden om rendementsverbetering te realiseren. Door marktontwikkelingen ontstaan er natuurlijk wel nieuwe kansen. Met onze brede kennis kunnen we onze klanten goed ondersteunen en adviseren om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Mijn rol binnen Ponthus is tweeledig; ik treed op als strategisch partner om samen met bedrijven te komen tot een IT-strategie en een bedrijfsstrategie. Daarnaast leg ik me toe op new business, met name op het gebied van circulariteit en duurzaamheid.

Hoe belangrijk is circulariteit en circulair ondernemen?
Het is cruciaal. Niet alleen in de toekomst, maar nu al. Steeds meer bedrijven ondernemen circulair, omdat er nieuwe verdienmodellen ontstaan rondom het hergebruik van materialen, maar ook vanwege nieuwe wetgeving. Vanaf dit jaar moeten beursgenoteerde en grotere private bedrijven voldoen aan de European Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit betekent dat ze moeten rapporteren over hun eigen prestaties en doelstellingen op het gebied van milieu, sociale aspecten en goed bestuur, in relatie tot hun productieketen. Alles moet duurzaam geproduceerd worden met zo min mogelijk impact op het klimaat. Beursgenoteerde bedrijven zullen toeleveranciers daarom verplichten rapportages aan te leveren. En daar is het MKB nog lang niet altijd klaar voor.  

Het klinkt alsof er voor het MKB op korte termijn nog veel werk te verzetten is.
Natuurlijk. Maar vergis je niet, de circulaire economie biedt ook enorme kansen voor bijvoorbeeld het MKB. Als je inzicht kan verschaffen in de duale materialiteit en hier al KPI’s over hebt afgesproken heb je dit jaar al een voorsprong op je concurrentie. Als Ponthus helpen wij klanten deze bewijslast te leveren.

hergebruik als verdienmodel


Hoe wordt het hergebruik van materialen een verdienmodel binnen woningcorporaties en de bouw?
De bouw heeft grote impact op de CO2 uitstoot en er wordt dus meer geïnvesteerd in duurzame bouw. Dat betekent dat bedrijven meer bewegen naar duale materialiteit en naast de WOZ-waarde moeten kijken naar de materialen die in een gebouw zitten. Nu circulaire materialen steeds meer gemeengoed worden, kunnen steeds meer materialen hergebruikt worden bij renovatie en nieuwbouwprojecten. Wat is de kwaliteit? Wanneer komen ze beschikbaar voor hergebruik of recycling? Vanuit producenten ontstaat er behoefte om claims te leggen op deze toekomstige voorraden. Dat leidt niet alleen tot nieuwe materiaalwaarderingen, maar ook tot nieuwe verdienmodellen. De duurzame rapportage moet dus onderdeel worden van de financiële rapportage.

Hoe kan Ponthus bedrijven en woningcorporaties helpen in deze beweging naar een circulaire economie?
Wij zorgen ervoor dat met behulp van software en dashboarding organisaties inzicht krijgen in de toegevoegde waarde die een circulaire economie kan brengen. Door het inzetten van specifieke software kunnen deze gegevens worden vastgelegd en ingebed in grootrapportages. Zo krijgen woningcorporaties bijvoorbeeld beter zicht op planmatig en niet-planmatig onderhoud. Duurzaamheid is dan als extra dimensie toegevoegd. Als materialen een tweede financiële dimensie geven aan de waardering van vastgoed kun je bewust keuzes maken tussen bijvoorbeeld sloop, renovatie of nieuwbouw. 

Steeds meer organisaties realiseren zich dat ze iets met hun vastgoed moeten doen. Er wordt al heel lang circulair gesloopt, omdat dat in de aanbesteding gevraagd wordt, maar er liggen ontzettend veel kansen.

ponthus accelerate event legt focus op circulariteit


Het Ponthus Accelerate Event dit voorjaar staat ook helemaal in het teken van circulariteit.
Dat klopt. Een gastspreker is bijvoorbeeld Vince Meens. Hij is bezig met het ontwikkelen van een beurs voor het verhandelen van rechten op materialen in bestaande bouw die in de toekomst vrij gaan komen. Door het inventariseren van toekomstig vrijkomende materiaalstromen kun je nu al gaan nadenken over het financieren van bouwprojecten. De waarde van te slopen gebouwen zal stijgen naarmate grondstoffen schaarser worden. Bedrijven leggen claims op bijvoorbeeld beton dat over 10 jaar vrijkomt en dan weer teruggevoerd kan worden in het productieproces. Dit vraagt een nieuwe kijk op het gebruik van data en hier liggen enorme kansen.

Zo werkt Ponthus nu samen met Re Use Materials en beheren we de “materialenmarktplaats”. Op deze marktplaats worden vrijgekomen materialen verhandeld. Dan kun je ook denken aan materialen die uit openbare ruimtes komen na renovatie.  Er moet ook vanuit gemeenten beleid worden gemaakt op het hergebruik van materialen. Niet afvoeren, maar je afvragen wat er nog mee kan.

Hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat circulariteit en duurzaamheid onderdeel wordt van de bedrijfsvoering?
Vooral woningcorporaties en gemeenten zou ik aanraden om ervaring op te doen met vastgoeddata. Ga ermee aan de slag. Krijg gevoel voor data en de waarde van materialen. Dan zie je heel snel waar de winst zit en groei je tijdig mee met deze veranderende markt. De komende jaren zal data meer en meer gebruikt worden om beslismodellen te maken. We zullen steeds meer bewegen naar predictive modelling om zo bedrijven te helpen de juiste keuzes te maken. Er valt nog zoveel te winnen, dat zullen de komende 10 jaar zeker uitwijzen.