Uw brug naar rendementsverbetering

Ponthus.

Met Ponthus slaan we een brug tussen kennis en ervaring én business en IT. Expertise op het gebied van business consultancy, data science en software development onder één dak met strategische ondersteuning en verandermanagement. Die combinatie maakt Ponthus uniek.

We staan u bij met het uitzetten en realiseren van uw koers. Op basis van uw eigen data kunt u betere keuzes maken en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Als u die juiste informatie uit uw data wilt halen, hebben wij de kennis en middelen om dat voor elkaar te krijgen. We brengen uw eigen werkprocessen beter in kaart, analyseren en doen voorstellen voor verbeteringen, met meer efficiëntie en overzicht tot gevolg. U mag ons afrekenen op de resultaten.

Wij werken niet vóór, maar mét u.

Bij strategische koerswijzigingen en veranderprocessen denken we mee en helpen we draagvlak te creëren. We geloven in geleidelijk en duurzaam veranderen. 

We doen wat we zeggen. We organiseren, innoveren, optimaliseren en implementeren, samen met u. We lopen vooruit op ontwikkelingen en zijn graag uw gesprekspartner voor de lange termijn. We werken met plezier en onze markt-specifieke kennis en talenten staan garant voor kwaliteit. Mensenwerk, daar zijn we goed in!

Business Consultancy

Business consultancy maakt onderdeel uit van managementconsultancy en kan worden gedefinieerd als het aanbieden van advies en/of implementatiediensten aan directie of management met als doel het verbeteren van de effectiviteit van de bedrijfsvoering, de bedrijfsstrategie en de operationele processen. 

Data Science

Data science is een vakgebied dat gericht is op het verkrijgen van inzichten uit data. Het gebruiken van programmeervaardigheden, statistische kennis en sector- en organisatiekennis om verbanden te leggen en waardevolle inzichten te destilleren.