Ponthus

Onze diensten

Van ‘operational excellence’ tot ‘predictive modelling’

Ponthus zet haar consultants in op het snijvlak van organisatie, systemen en processen. Onze expertise richt zich op al die gebieden en dat betekent dat u hier alles onder een dak vindt, van procesoptimalisatie tot coaching, met de kennis van IT om verbeteringen meetbaar en uitvoerbaar te maken. Ponthus streeft naar duurzame verbetering in een organisatiecultuur waarin mensen zich prettig voelen. Werkplezier bevordert namelijk ook de prestaties.

Business Consultancy

Business consultancy maakt onderdeel uit van managementconsultancy en kan worden gedefinieerd als het aanbieden van advies en/of implementatiediensten aan directie of management met als doel het verbeteren van de effectiviteit van de bedrijfsvoering, de bedrijfsstrategie en de operationele processen. 

Data Science

Data science is een vakgebied dat gericht is op het verkrijgen van inzichten uit data. Het gebruiken van programmeervaardigheden, statistische kennis en sector- en organisatiekennis om verbanden te leggen en waardevolle inzichten te destilleren.

Toekomstbestendige keuzes

De wereld verandert snel en voortdurend. Voor uw eigen business blijft u natuurlijk op de hoogte van allerlei ontwikkelingen, probeert u voorop te lopen en is de blik altijd op de toekomst gericht. Om daarnaast ook nog alle digitale ontwikkelingen te volgen en daarin zodanig thuis te zijn, dat u daarin de juiste toekomstbestendige keuzes kunt maken, dat vergt wel heel veel van uzelf en uw medewerkers. Eerlijk gezegd is dit werk voor specialisten. Want de juiste keuzes helpen uw organisatie snel écht verder. En dat heeft gevolgen voor hoe uw organisatie functioneert: of excellente prestaties haalbaar zijn met dezelfde bezetting, hoe de werkdruk zich ontwikkelt en welke stappen uw organisatie kan maken.

Wij helpen u met het organiseren, optimaliseren en innoveren van uw digitale transformatie. Zo bent u verzekerd van de juiste keuzes op het gebied van IT, zodat u optimaal gebruik kunt maken van uw eigen data en uw werkprocessen kunt verbeteren. En ook bent u dan verzekerd van een soepele overgang naar die nieuwe manier van werken voor u en uw medewerkers.

Vraagstukken die wij zoal oplossen

 • Onze processen sluiten niet goed op elkaar aan;
 • Onze data en informatievoorziening zijn niet op orde;
 • De samenwerking tussen diverse afdelingen loopt niet goed;
 • We hebben behoefte aan een vertaling van onze business strategie naar een digitale strategie;
 • We willen een verandering doorvoeren in de organisatie;
 • We willen overstappen naar een nieuw systeem (ERP, CRM, etc.);
 • We hebben moeite met de vertaling van onze businessvraagstukken naar de operatie;
 • We willen onze kosten verlagen;
 • We willen onze medewerkers verder specialiseren in tools;
 • We willen beter samenwerken door de inzet van tools;
 • We zoeken ondersteuning op projectmanagement.