Diensten

Data science

Business intelligence

Data kunnen heel veel bijdragen aan procesoptimalisatie. Met de juiste software en data uit informatiesystemen krijgt u een nauwkeurig beeld van hoe processen lopen en waar zich de knelpunten bevinden. En dus komt in beeld waar de verbeterpunten zitten. Niet zelden levert dat de nodige eye-openers op. Business intelligence is gericht op het verzamelen en analyseren van informatie over klanten, beslissingsprocessen, concurrentie, markttoestand en algemene economische, technologische en culturele trends, met het doel daarmee beslissingsondersteunende informatie (intelligence) te verkrijgen. Onze consultants kijken graag verder en halen de eventuele achterliggende vraag naar boven. Wat is het echte probleem dat opgelost moet worden?

Bij BI gaat het om grip krijgen op uw eigen data door middel van dashboards en andere technische oplossingen. Zo kunt u beter sturen op uw belangrijkste KPI’s en heeft u altijd de meest recente gegevens bij de hand. Uiteraard is het zeer van belang welke gegevens u gebruikt, of die gegevens wel zodanig zijn omgevormd zodat ze met elkaar te vergelijken zijn en hoe die data gepresenteerd worden, zodat de informatie daaruit goed leesbaar en bruikbaar is voor het management.

Wij luisteren heel goed naar u als klant, bieden kennis en inzicht en maken de vertaalslag naar de oplossing. We leveren maatwerk en verzorgen ook de uitvoering, of het nu gaat om het stroomlijnen van processen, het analyseren van data en/of het maken van daarbij behorende dashboards. Soms zetten we een compleet informatievoorzieningssysteem op.

Slim werken betekent continu blijven verbeteren. BI helpt u daarbij.

Data Driven Decision Making

Uw bedrijf beschikt over data, op basis waarvan u uw zaken doet. De gegevens over de productie, de processen, de bestanddelen van uw producten, de arbeid, de inzet van de benodigde apparatuur, de kosten, de markt, de contactmomenten met de klant… Wellicht combineert u dat met een bepaald gevoel voor zakendoen en uw ervaringen tot nu toe. Maar misschien haalt u lang niet alles uit de beschikbare gegevens of gaat u zelfs uit van foutieve aannames. U zou de enige niet zijn. Vaak weten organisaties niet wat er allemaal mogelijk is op het gebied van digitalisering en slimme systemen. En waar staan uw data? Is alle relevante informatie inmiddels gedigitaliseerd? Op welke momenten en hoe gebruikt u die gegevens, analyseert u continu de verbetermogelijkheden? Kortom, bent u écht in control van alles wat er speelt binnen uw bedrijf? Ponthus helpt u de juiste keuzes te maken op basis van uw eigen data. Verbeter uw marges.

Process mining

Big Data, Data Mining, Machine Learning, Predictive Analytics. Het gonst tegenwoordig van de buzzwords over technieken en analyses die u op uw data kunt loslaten. Maar wat kunt u ermee?

Vaak zijn er veel managementinformatie en andere rapportages voorhanden, die inzicht moeten geven in hoe de organisatieprocessen en afdelingen presteren. Maar vaak blijkt dat de feitelijke uitvoering van processen afwijkt van het ontworpen proces. Huidige rapportage en data-analyse technieken geven echter geen of onvoldoende inzicht in hoe het proces wordt uitgevoerd, alleen wat het resultaat ervan is. Wat doe je daaraan? De oplossing is nog zo’n fraai Engels buzzword: Process Mining. Dit is een relatief nieuwe data-analyse techniek die gebruikmaakt van de bovengenoemde buzzwords en op basis van harde feiten inzicht geeft in de werkelijke uitvoer, performance en compliance van uw processen.

Want worden uw bedrijfsprocessen daadwerkelijk (nog) volgens ontwerp uitgevoerd? Of zijn er duidelijke afwijkingen waarneembaar in het proces? Door middel van uw data brengt Ponthus de werkelijke uitvoer van uw proces in kaart. Hierdoor krijgt u inzicht in mogelijke bottlenecks. Meten is weten!

Ponthus helpt u met het selecteren, implementeren en toepassen van Process Mining of andere Data Science technieken. Onze Data Scientists ondersteunen u zowel met het analyseren als met het interpreteren van uw gegevens. Daarmee creëert u marktvoordeel.

Predictive Modelling

Predictive modelling is het voorspellen van de mogelijke toekomstige situatie op basis van data. Die voorspelling wordt uitgevoerd met wiskundige formules en algebra. Het model ‘leert’ welke input van gegevens leidt tot welke output. Er worden technieken toegepast op data van nu en data van het verleden. Deze data wordt gebruikt om het model te trainen. Uit al die data komen patronen naar voren en op basis daarvan kan er dan weer business modelling plaatsvinden. Want als je met al die data en predictive modelling verschillende bedrijfsaspecten in kaart kunt brengen, kun je hier je operationele, organisatorische en financiële activiteiten op afstemmen. En dat is veel slimmer dan wat er tot op heden nog vaak gebeurt: conclusies verbinden aan historische gegevens en het eigen onderbuikgevoel.

Analyseert u continu alle aanwezige data binnen uw organisatie en zet u deze data in om de toekomst te voorspellen? Ponthus kan op basis van historische data en middels krachtige voorspellingstechnieken de toekomst voor u in kaart brengen, heel specifiek voor uw organisatie.

Software Development

Een goed functionerende website is een must, daarover bestaat geen discussie. Wellicht heeft u ook behoefte aan een applicatie waarmee tijdrovende en foutgevoelige processen geautomatiseerd kunnen worden. Op tijd een signaal krijgen als er onderhoud moet worden uitgevoerd. Betere inzage in processen. Weg met al die formulieren, met al dat werk dat het inscannen en overtikken van informatie kost. Daarbij is veiligheid van groot belang en u wilt altijd bij uw data kunnen. Wij helpen u om bijvoorbeeld de stap te maken naar nieuwe mogelijkheden om in contact te komen met uw klant en gegevens uit te wisselen. Bedenkt u zich eens hoeveel handelingen, materiaal, fouten en tijd u kunt besparen. Om over de kosten daarvan maar te zwijgen. Met onze applicaties krijgt u meer inzicht in uw eigen data waarop u uw strategie kunt baseren. Zo kunt u uw processen optimaliseren, uw personeel optimaal inzetten en klantdata analyseren.

Welke applicatie of software is geschikt voor uw organisatie en branche? Ponthus helpt u slimme keuzes te maken.