Ponthus

Mensen maken het verschil

Mensen maken het verschil.

Een digitale transformatie gaat nooit enkel over systemen, IT en/of processen, maar is voor 90% mensenwerk. Ook dáár zijn we bij Ponthus goed in. Wij zorgen niet alleen voor technische ondersteuning en stroomlijning van de processen; we gaan ook samen met onze klanten de uitdaging aan om mensen mee te nemen in de transformatie.

Leadership Academy

 

Verandering gaat over gedrag, vertrouwen, begrip en draagvlak. En ook daar besteden we bij de transformatie aandacht aan.
Met de Ponthus Leadership Academy zorgen we voor ‘Borging en Adoptie’ bij verandering. Onze consultants zijn niet alleen experts op het gebied van data science en BI; ze zorgen ook voor ondersteuning bij het veranderproces van de organisatie. Dit doen we aan de hand van vier pijlers die elke verandering helpen dragen. We begeleiden het proces van de verandering, bieden ondersteuning bij communicatie, helpen bij het wegnemen van weerstand en geven aandacht aan leiderschap tijdens verandering.


We bieden trainingen en begeleiding door de hele organisatie, aan teams en waar nodig ook individueel. Samen met u bekijken we wat uw organisatie nodig heeft en leveren we maatwerk zoals u dat van ons mag verwachten. Wij hebben kennis van en passie voor techniek, en we hebben altijd oog voor de mensen die ermee werken.


Meer weten? Neem contact op via info@ponthus.nl
We praten u graag bij.