Ponthus

Data Science Academy

Hoe stelt de organisatie van de toekomst haar datastrategie vast? Wordt de strategie straks door computers bepaald op basis van Artificial Intelligence? Zijn het de algoritmen die straks beslissen welke keuzes gemaakt worden? Zijn het de computers die zelf besluiten voor ons gaan nemen? 

De ontwikkelingen op het gebied van Data Science gaan snel, zeer snel. Iedereen heeft het tegenwoordig over data. Datagedreven werken, Predictive Modeling, Prescriptive Modeling, Machine Learning, robotisering, kunstmatige intelligentie en ga zo maar door. Data, data en nog eens data. Dit roept logischerwijs relevante vragen op:

– Hoe manage ik al die data?
– Hoe borg ik de kwaliteit van de data?
– Wat moet ik met de data en wat kan ik met data?
– Wat mis ik als we niets met de data doen?
– Heeft de data gevolgen voor ons werk? 

Elke dag verwerken en registreren organisaties namelijk een grote hoeveelheid data, welke veel waardevolle informatie bevat. Deze informatie is niet alleen relevant om te peilen hoe de organisatie ervoor staat en hoe processen zijn ingericht, maar ook om optimalisatiemogelijkheden te achterhalen en toekomstige situaties beter te begrijpen of zelfs te voorspellen. 

Om bovenstaande te realiseren is kennisopbouw op het gebied van Business Intelligence, Predictive Modeling en Process Mining benodigd. Hiervoor heeft Ponthus een maatwerkprogramma ontwikkeld welke wordt afgestemd op de wensen en eisen rondom Data Science binnen de organisatie. Hierdoor wordt de volgende stap in de transitie naar data gedreven besluitvorming gerealiseerd. 

Maak kennis met de nieuwe technieken (o.a. Predictive Modeling en Process Mining) en de ontwikkeling naar het toekomstig gebruik te realiseren. Onderdelen: technieken, kennis van tooling, cursus omtrent gebruik, ondersteuning bij analyses en het creëren van draagvlak en borging binnen de organisatie. 

Met haar kennisprogramma ‘In de wereld van Data Science’ ondersteunt Ponthus organisaties in de transitie naar data gedreven sturing. In dit programma worden ook randvoorwaarden als datakwaliteit en data governance behandeld en wordt ingezoomd op de mogelijkheden die diverse data technieken voor een organisatie kunnen betekenen. Zodoende wordt een integrale aanpak gerealiseerd die optimaal rendement van toekomstige BI activiteiten waarborgt.

Middels workshops op interactieve hands-on wijze wordt inzicht in mogelijkheden, technieken, algoritmes, programmeertalen en tools gegeven. Hierdoor wordt de vraag wat de potentiële gebruiksdoelen van uw data middels Data Science beantwoordt. Gezamenlijk wordt de gewenste transitie richting de data gedreven organisatie in kaart gebracht en een programma o.b.v. voorkeuren samengesteld.

Na het kennisprogramma heeft de organisatie een helder beeld bij de gewenste situatie en hoe deze bereikt kan worden. Om dit te realiseren wordt gezamenlijk een cursusplan opgesteld om de kennis en expertise over te dragen aan de organisatie. Tijdens de cursussen wordt gefocust op diverse Data Science technieken en tools om het publiek mee te nemen in de mogelijkheden en te laten experimenteren. De Data Science specialisten van Ponthus zullen op een toegankelijke wijze voorbeeldcasussen aan de deelnemers voorleggen, waardoor zij direct relevante ervaring opdoen. In deze aanpak wordt veel tijd besteed aan het business & IT alignment

Na de diverse cursussen worden terugkom momenten georganiseerd. Deze momenten worden ingezet om te toetsen in hoeverre de cursussen het gewenste resultaat hebben behaald. Zodoende kan ook bijgestuurd worden of kan indien gewenst in meerdere cursussen worden voorzien. 

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Stel uw vragen via info@ponthus.nl