Ponthus

Casus: Unicorn Grain Specialties

Unicorn is een toonaangevende en innovatieve producent met een breed productportfolio van functionele ingrediënten en speciale ingrediënten op basis van natuurlijke grondstoffen voor mens, dier en milieu. De strategie van Unicorn is gebaseerd op: Innovatie, Operationele verbetering en Groei.
  Unicorn maakt voeding van graan, rijst, sojabonen en erwten. Unicorn verwerkt deze producten tot hoogwaardige ingrediënten met een specifieke functionaliteit voor klanten in verschillende marktsegmenten. Voor mensen maar ook voor dieren. Granen en graanproducten zijn tevens breed inzetbaar in non-food applicaties. Mede als gevolg van het groeiende milieubewustzijn zoekt het bedrijfsleven natuurlijke alternatieven voor chemische polymeren en zet het biomassa in voor duurzame energieopwekking.

Opdracht

In 2011 is Unicorn verzelfstandigd van het moederconcern Meneba dat al sinds 1915 actief is. Een aantal jaren kon Unicorn nog gebruik maken van bestaande infrastructuren, maar eens komt het moment dat er op eigen benen gestaan moet worden. Ponthus kreeg de opdracht Unicorn te begeleiden in deze ingrijpende transitie naar volledige zelfstandigheid, zonder dat de core-activiteiten van het bedrijf enig moment onder druk zouden komen te staan. Ponthus startte het traject in februari 2014 dat een doorlooptijd had tot de zomer van 2015. Managing Partner Jack Vroomen van Ponthus was als programma- en changemanager aan het project verbonden.

Resultaat

In maart 2015 is binnen Unicorn een volledig nieuw ERP systeem (Infor M3) en een Business Intelligence applicatie (Cognos) operationeel gegaan. Bovendien werkt iedereen in de organisatie volgens de veranderde taken en verantwoordelijkheden die immers met een

dergelijke implementatie gepaard gaan. Unicorn staat daarmee succesvol op eigen benen en is hiermee gereed voor de volgende ontwikkelfase.

Ponthus startte met een grondige proces- en informatie-analyse, risico-inventarisatie, proces- en objecten decompositie en knelpuntenanalyse. Na deze gedegen vooronderzoeken werd een pakketselectie traject gestart. Op basis van de functionele en organisatorische requirements werden respectievelijk een RFI en RFQ uitgeschreven. Na een PoC uitgevoerd door 5 overgebleven kandidaten werd uiteindelijk gekozen voor Infor M3 en Cognos. Alpha Beta Solutions uit Arnhem werd geselecteerd als implementator. Ponthus bleef nauw betrokken bij de implementatie door de implementator en bewaakte planning, budget en kwaliteit. Ook na de succesvolle implementatie bleef Ponthus nog drie maanden betrokken voor nazorg. Het resultaat dat Ponthus heeft neergezet is niet enkel een technische implementatie maar zeker zo belangrijk is het begeleiden van het verandertraject. Een dergelijke implementatie heeft immers organisatiebreed grote impact.

Wat vindt de klant

Pieter Spanjers is CEO van Unicorn en hij blikt terug: ‘Het proces waarin we zaten kun je vergelijken met het van fiets verwisselen zonder af te stappen. Terwijl wij gewoon konden doorgaan met onze core-processen en innovaties was Ponthus de drijvende kracht om namens en met ons de juiste technische, functionele en organisatorische keuzes te maken, de noodzakelijke veranderingen voor te bereiden en ons uiteindelijk soepel op onze nieuwe fiets te tillen. Zoiets kun je niet alleen en Ponthus heeft deze opdracht voortvarend en met grote zorg vervuld. De samenwerking met de implementator ABS en Unicorn verliep hierdoor ook juiste extra goed. De juiste vragen stellen op het juiste moment is hierbij essentieel. Ponthus bracht ons hierdoor iedere keer een stap verder. Wat ons daarin tevens bijzonder aansprak is de heldere en transparante manier van werken en communiceren. Geen verrassingen, knelpunten worden blootgelegd en problemen worden opgelost. Unicorn staat nu volledig op eigen benen. Dat wilden we, dat realiseerden we en dat is een resultaat om trots op te zijn!’