Ponthus

Business Intelligence in practice

Deze week heeft de faculteit ICT van de Zuyd Hogeschool te Heerlen Ponthus uitgenodigd om een gastcollege te verzorgen. Tijdens deze gastcolleges worden ICT-professionals uit de praktijk gevraagd om een actueel thema vanuit de praktijk te behandelen. Het doel hiervan is het in contact komen met de beroepspraktijk en de praktijkgerichtheid vergroten.

De eerste sessie werd verzorgd door Ponthus en bevatte het thema BI Dashboards. Het gastcollege werd gegeven door Patrick van Erp en Luc Wolfs.

Na een korte voorstelronde heeft Patrick toegelicht hoe Ponthus als werkgever is en hoe zij als businesspartner te werk gaan. Kort kwamen de verschillende producten, diensten en vakgebieden aan bod. Vervolgens werden verschillende klantreferenties getoond.

Nadat voor iedereen duidelijk was wat Ponthus doet werd er overgegaan op de Business Intelligence project aanpak. Door deze aanpak uit te leggen werd het de studenten snel duidelijk hoe BI in de praktijk kan verschillen van de theorie.

Vervolgens werd er een uitgebreide demo gegeven door Luc. Hij liet verschillende dashboards zien. Hierbij lag het accent niet alleen op het omzetten van data naar informatie, maar vervolgens ook naar kennis. Tot slot begeleidt Ponthus haar klanten om deze kennis om te zetten naar operationele actiepunten. Zodoende helpt Ponthus haar klanten van strategie naar borging in de operatie.

Ponthus vond het een zeer zinvolle bijeenkomst en hoopt in de toekomst vaker gastcolleges te mogen verzorgen en studenten in stages te kunnen voorzien.