Ponthus

AVG / GDPR

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR) is in april 2016 ingegaan en zal vanaf 25 mei 2018 worden gehandhaafd.
De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacy rechten en meer verantwoordelijkheden voor organisaties wat betreft persoonsgegevens en het verwerken hiervan.

Aangezien het van belang is dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de veranderingen op dit gebied heeft Ponthus deze maand,
na succesvolle sessies bij klanten, een interne sessie georganiseerd om haar medewerkers in te lichten.

Hoe staat het ervoor met uw beleid op AVG/GDPR? Heeft u nog ondersteuning nodig?
Ponthus helpt u graag verder met de volgende stap.