EnSource, nieuwe participant Ponthus

Sinds enige tijd kent Ponthus een nieuwe participant; EnSource. Dit is een samenwerking op het gebied van duurzame energie voor de zakelijke markt.

De overheid heeft de doelstelling om in 2020 veertien procent van de energiebehoefte uit vernieuwde energie te halen. Zonder hulp en steun van het bedrijfsleven is dat niet haalbaar. Fossiele brandstof raakt op. Burgers en bedrijfsleven zullen aan de slag moeten om zelf in hun energie te voorzien. In tegenstelling tot de huidige mondiale energiemarkt zal het leveren van energie in de toekomst steeds meer lokaal geregeld worden.

Met dit idee heeft Jack Vroomen van Ponthus het initiatief genomen om ketenpartners in een samenwerkingsverband bijeen te brengen. De filosofie van Ensource is om daarbij local-for local te werken. Dat betekent dat Ensource zoveel mogelijk samenwerkt met lokale partners.
Elke partner levert een inbreng vanuit zijn kennis en expertise. Wessels Kachels is verantwoordelijk voor de installatie en onderhoud, Van der Linden Groen en BMM leveren snoeiafval als brandstof, Stassen zorgt voor het transport, 2 lifeart is gespecialiseerd in circulaire materialen en Phidias architecten en van Liempd gaan een nieuw ketelhuis ontwerpen en bouwen. Ponthus tenslotte voorziet in bedrijfskundige en financiële aspecten.

Met de oplossingen van Ensource kunnen bedrijven onafhankelijk worden in hun energievoorziening en zelf in control blijven. Ensource ont zorgt de ondernemer in energie. Ensource levert groene energie die lokaal wordt opgewekt, lokaal wordt opgeslagen en lokaal wordt gedistribueerd. De energievoorziening van Ensource is circulair. Asresten worden hergebruikt voor compostering. Er is geen restafval.
Uit deze lokale energievoorzieningen ontstaan kleine energieclusters, die met elkaar verbonden worden.
In eerste instantie richt Ensource zich op warmtelevering en daarna op elektriciteit.

In de visie van Ensource zullen kleine energieclusters ontstaan, die met elkaar verbonden worden. Heeft u als bedrijf energie nodig, dan krijgt u dat geleverd vanuit het cluster. Heeft u energie over vanuit eigen winning, dan levert u dat terug aan het cluster.

Bent u geïnteresseerd naar de mogelijkheden van vernieuwde energie voor uw bedrijf, neem dan contact op met Jack Vroomen.